قوانین میزبانی وب (هاستینگ)

1. مشهد‌سرور از پذیرش میزبانی سایت هایی شامل موضوعات یا محتوای غیر اخلاقی ، سیاسی ، ضد حقوق بشر ، هک و مواردی از این قبیل خودداری خواهد کرد.
2. اسپمینگ (Spam) از طریق سرورهای مشهد‌سرور ممنوع و در صورت مشاهده بدون اخطار قبلی ( شفاهی یا کتبی ) سرویس موردنظر قطع خواهد شد.
3. نصب هر نوع برنامه ای در سرویس های هاستینگ و نمایندگی که باعث استفاده بیش از حد مجاز منابع سرور شود ممنوع می باشد، در صورت وجود چنین موضوعی ابتدا به شما تذکر داده می شود و در صورت عدم رفع مورد گزارش شده، سرویس مربوطه قطع خواهد شد و مبلغی بازگشت داده نمی شود.
4. نحوه استفاده کاربردی از سایت میزبانی شده توسط واحد میزبانی وب مشهد‌سرور تنها مربوط به کارفرما ( مالک سایت طراحی شده ) می باشد و مشهد‌سرور هیچگونه مسئولیتی را در اینباره عهده دار نمی باشد.
5. استفاده از هاست های مشهد‌سرور برای هک ممنوع می باشد و در صورت مشاهده بدون هیچگونه اخطار قبلی ( شفاهی یا کتبی ) سرویس مربوطه قطع خواهد شد .
6. حفاظت از شناسه و رمز کاربری دامنه، هاست و نرم افزار مدیریت سایت به عهده کارفرما می باشد.
7. نصب سیستم عامل بر روی سرور های مجازی یکبار در ماه رایگان می باشد و نصب بیش از یکبار در ماه هزینه نصب (با توجه به سیستم عامل) دریافت می شود.